Shriniwas Hirlekar
 
 
Home/मुख्य पान 
Profile/परिचय
Dedications/अर्पण
Writing/लेखन
Research/संशोधन
Contact/संपर्क
 

Dedications/अर्पण


Vaidya Purushottam Shastri Hirlekar

  वैद्यभूषण पुरुषोत्तमशास्त्री हिर्लेकर 

अभ्यर्थना

गुरूणां तातपादानां पुरुषोत्तम शर्मणाम्‌ 
अयं अक्षर संदोह: प्रीतये पुरतो हित: ॥
 
” हे सारस्वताचे गोड । तुम्हीच लाविले जी झाड ।
  तरी आता अवधानामृते वाढ । सिंपोनि किजो ॥ "  
                                      - ज्ञानेश्वरी ११-१९
 
   
  Website Creation: Vinata Kulkarni, Copyrights (c) - Vinata Kulkarni & Shrirang Hirlekar